ELS PERILLS D’UNA PLAGA D’OCELLS A LES CIUTATS

Qntrolplaga

Les ciutats són l’hàbitat perfecte per a les aus, ja que hi troben aliments, aigua i refugi fàcilment. Però, quan aquestes poblacions d’ocells creixen desmesuradament, es converteixen en una plaga que pot posar en perill la salut pública i de les persones. És per això, que en aquest article t’explicarem per què és important comptar amb una empresa de control de plagues per a mantenir el control d’aquestes poblacions d’ocells a les ciutats.

Palomas en un charco de la ciudad

Riscos d’una plaga d’ocells a les ciutats

Quan les poblacions d’ocells es descontrolen, poden causar molts problemes.

Danys als edificis i infraestructures

Les aus poden causar danys als edificis, monuments i altres infraestructures. Per exemple, els seus excrements àcids poden corroir les superfícies i els seus nius poden causar obstruccions.

Riscos per a la salut pública

Les aus poden transmetre malalties als humans a través dels seus excrements. A més, quan un mosquit pica una au i després pica a un humà, també pot transmetre-li les malalties de l’ocell. També hem de tenir en compte que la seva presència excessiva pot portar a una acumulació d’excrements, que es poden convertir en una font de bacteris i fongs i causar infeccions respiratòries i altres malalties.

Problemes de seguretat

Les aus poden causar problemes de seguretat en les pistes d’aterratge d’aeroports, ja que poden posar en perill la vida dels passatgers i dels treballadors.

Com Qntrolplaga pot ajudar a resoldre les plagues d’ocells a les ciutats

Oferim una sèrie de serveis per ajudar a controlar les poblacions d’ocells a les ciutats.

Qntrolplaga pot instal·lar diversos dispositius de control, com ara xarxes i altres sistemes de barreres per evitar que les aus s’estableixin en zones no desitjades.

Gàbies

Realitzem la instal·lació de gàbies per la captura i eliminació de les aus a les ciutats. Això ens permet controlar el creixement exponencial de la població i evitar que es formin plagues en un futur. 

Nicarbazina

Actua sobre la reproducció dels coloms, com a mètode anticonceptiu reversible.
Es dona als coloms barrejada amb un blat de moro especial, recobert amb una silicona alimentària resistent a l’aigua. D’aquesta manera, el producte es queda al blat de moro encara que es manipuli, plogui o estigui exposat a la humitat.

En aquesta notícia, podeu llegir com l’Ajuntament de Barcelona utilitza aquest mètode per a un control ètic de coloms urbans.

 

Com ja sabeu, les plagues urbanes són un perill per a la salut. I com ja us explicàvem en alguna altra ocasió, mantenir el control de les poblacions d’ocells a les ciutats és crucial per a la salut pública i la seguretat. Per això, Qntrolplaga ofereix una sèrie de serveis per ajudar a controlar aquesta plaga, garantint que les zones afectades estiguin lliures de riscos per a la salut i la seguretat de les persones.