Tèrmits i corcs

 

Les termites i els corcs són les dues espècies d’insectes xilòfags (que mengen fusta) més habituals a casa nostra. Tot i ser molt diferents entre elles, tenen en comú que produeixen danys a la fusta, tant estructurals com en mobiliari.

A Qntrolplaga som especialistes, en les intervencions preventives, així com en les curatives, mitjançant tractaments químics i/o biològics. L’elecció d’un o altre dependrà bàsicament de les característiques de la plaga, de la seva ubicació i de la seva intensitat. Ambdós són tractaments molt efectius: detenen la degradació portada a terme per la plaga i permeten oferir una garantia total del tractament.

tèrmits

Són considerades una de les plagues d’insectes més demolidores del món. Poden viure en temperatures des dels 4 als 35 graus i basen la seva dieta a menjar fusta i derivats de la cel·lulosa. A diferència dels corcs actuen en colònia i per això tenen aquesta capacitat més destructiva. Donat que fugen de la llum, és difícil detectar el deteriorament de la fusta, ja que sempre deixen intacte la capa externa d’aquesta.

Corcs

Aquesta tipologia d’insectes acostuma a viure en qualsevol mena de fusta. Normalment, busquen foscor i la temperatura propera als 20º els és favorable. Provoquen els danys en les seves fases larvàries, ja que en sortir de l’ou s’alimenten de la fusta fins passats 1-2 anys. Llavors surten de la fusta perforant orificis circulars d’1-2 mm de diàmetre.

Les nostres especialitats en aquest àmbit

Tractament de bigues per injecció i polvorització

Són  els mètodes més utilitzats per a tractar i protegir la fusta afectada per insectes xilòfags. Per a dur a terme aquesta tipologia de tractaments, s’utilitzen biocides específics.

Injecció: consisteix a aplicar el producte a pressió a través d’injectors col·locats a la fusta, previstos d’una vàlvula de retenció que impedeix que el producte retrocedeixi. El nombre d’injeccions que es faran servir, així com la seva disposició, la mida i la pressió de la injecció són variables depenent de l’espècie de fusta que s’hagi de tractar.

Polvorització: consisteix en l’aplicació superficial del producte de tractament. Utilitzem les eines adients per a aconseguir la major penetració del producte, amb una mida de gota mínima i així afavorir a la introducció d’aquest en la fusta.

Tractament de tèrmits mitjançant esquers biològics

És el sistema més adequat i efectiu per l’eliminació dels tèrmits subterranis. Es basa en la instal·lació d’esquers en punts estratègics de l’habitatge amb una cel·lulosa al seu interior que fa la funció d’atraient. Una vegada es detecten els tèrmits en els porta esquers es col·loca biocida amb la cel·lulosa, i a través de la trofal·laxi, el biocida arribarà al cor de la colònia provocant a la llarga l’eliminació total.

Aquest procediment triga un temps mínim d’1 any i necessita unes visites de control periòdiques per veure si els esquers estan col·locats a llocs correctes o s’han de moure.

Som operadors oficials d’EXTERRA, marca especialitzada en esquers biològics i també del sistema TERMIGARD.