Tractaments químics o biològics de tèrmits i corcs

Tant en les intervencions preventives com en les curatives podem fer ús de tractaments químics o biològics (l’elecció d’uns o altres dependrà bàsicament de les característiques de la plaga, de la seva ubicació i de la seva intensitat). Ambdós són tractaments molt efectius que detenen la degradació portada a terme per la plaga i permeten oferir una garantia total del tractament.

Les nostres especialitats en aquest àmbit són:

  • Injecció de bigues i tractament de mobles
  • Tractament mitjançant esquers biològics