Paneroles, formigues, aranyes, escarbats, xinxes, puces, paparres...

Abans de qualsevol intervenció, a Controlplaga Quality Services S.L. elaborem un estudi previ amb el que establim les característiques de l’emplaçament i la plaga. Un cop definida l’estratègia a seguir, intentem treballar sempre amb tractaments biològics i amb terminis de seguretat “0”, i en cas de tenir que realitzar un tractament de xoc se li comunica al client per adoptar amb ell les corresponents mesures de seguretat. Un cop eliminada la plaga, mantenim controls periòdics per tenir sempre la plaga sota els llindars de tolerància establerts.

Actuem amb mètodes determinants que consten d’un conjunt de tècniques dirigides a controlar, eradicar o prevenir tot tipus d’insectes:

  • Eliminació d’insectes”rastrers”: paneroles, formigues, aranyes, escarabats, xinxes, puces, paparres…
  • Eliminació d’insectes voladors: mosques, mosquits, vespes, abelles…
  • Retirada i re ubicació d’eixams d’abelles.
  • Lloguer i venda d’aparells mata-insectes voladors i insectocutors.

Sigui quin sigui el seu cas, compti amb nosaltres. Ens farem càrrec del seu problema de la manera més ràpida i efectiva.