Build & Design
Build & Design
Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background

A QNTROLPLAGA som especialistes en la PREVENCIÓ, ERRADICACIÓ i posterior CONTROL de tota mena de plagues.

Desinsectació

Desratització

Tèrmits i corcs

Control d’aus

Legionel·la i controls analítics

Desinfecció

Fitosanitaris

Desinsectació

Desratització

Tèrmits i corcs

Control d’aus

Legionel·la i control anal·lítics

Desinfecció

Fitosanitaris

Novetats