Build & Design
Build & Design
Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background

Control de plagues

 

A QNTROLPLAGA som especialistes en la PREVENCIÓ, ERRADICACIÓ i posterior CONTROL de plagues de tota mena.

Desinsectació

Desinsectació

Desratització

Desratització

Termites i corcs

Tèrmits i corcs

Control d'aus

Control d’aus

Legionel·la i controls analítics

Legionel·la i controls analítics

Desinfecció

Desinfecció

Fitosanitaris

Fitosanitaris

Desinsectació

Desratització

Tèrmits i corcs

Control d’aus

Legionel·la i control anal·lítics

Desinfecció

Fitosanitaris

Novetats