Fumigació

A Controlplaga Quality Services S.L. som especialistes en la prevenció, erradicació i posterior control de tot tipus de plagues: paneroles, formigues, xinxes, puces, rates o ratolins, coloms, escarabats, mosques, mosquits, vespes, corcs, termites…

Realitzem plans personalitzats per oferir-li la solució més adient al seu cas i, un cop hem intervingut i eliminat la plaga, mantenim controls periòdics i un contacte permanent amb el client per tenir sempre la plaga per sota el llindar de tolerància establert. La nostra experiència és una garantia d’èxit. Compti amb nosaltres i li oferirem les solucions més ràpides, eficaces i determinants del mercat.

Les plagues representen no només un problema de seguretat i salubritat (especialment greu en algunes ocasions), sinó que sovint posen en risc la reputació del nostre establiment. Per això a Controlplaga Quality Services S.L. desenvolupem els nostres tractaments adaptant-nos al perfil del client i prioritzant la discreció, rapidesa i eficàcia de la nostra intervenció. Els nostres serveis es dirigeixen a tot tipus d’instal·lacions afectades. Sigui quin sigui el seu perfil, soliciti’ns informació sobre els nostres serveis:

  • Particulars i comunitats de veins.
  • Immobiliàries, botigues, locals i tot tipus d’establiments.
  • Hotels, restaurants, bars.
  • Fàbriques, indústries, oficines.
  • Ajuntaments, equipaments municipals, recintes esportius.

Amb la nostra intervenció establim l’ús dels productes de darrera generació més indicats per a cada cas i minimitzem el risc per a persones i animals respectant el Medi Ambient. Oferim al client un fitxer personalitzat per acomplir tots els requeriments sol·licitats pel Ministeri de Sanitat, i comptem amb les degudes autoritzacions i registres de Sanitat Ambiental, Agricultura i Ramaderia per donar tot tipus de serveis dirigits al tractament de la legionel·la, tractaments de la fusta i fitosanitaris:

  • Sanitat Ambiental 0050cat-sgi
  • Legionel·la 5131cat-lggi
  • Fitosanitari gi-0102-s
  • Tractaments de la fusta Certificat TP8
  • Tècnics en protecció de la fusta

Benvingut a Controlplaga Quality Services S.L.. Soliciti’ns pressupost sense compromís i estudiarem el seu cas personalment per oferir-li la millor solució.