Els nostres tractaments de mobles estan pensats perquè el client no tingui cap necessitat d’abandonar la seva vivenda per la toxicitat del producte, perquè no malmeti cap tipus de fusta, tint, vernís, teixit, pintura a l’oli, etc…

Nosaltres carreguem en un camió tots els elements a tractar (mobles, quadres, petits objectes, llibres, portes…) i després de 10 dies tornem el mobiliari al seu lloc, sense cap insecte ni cap residu de producte que pugui ser perjudicial per a la salut de les persones.

Aquests tractaments es basen en l’aplicació de gasos (fosfamina) , mantenint unes concentracions concretes i durant un temps determinat, d’aquesta manera ens permet eliminar qualsevol insecte posat dintre de qualsevol material i independentment de l’estat larvari que es trobi (ous, larves, adults…).