Ratolí comú, rata negra, rata grisa...

En el nostre territori, són 3 les espècies més comunes d’aquesta família: el ratolí comú (mus musculus), la rata negra (rattus rattus) i la rata grisa (rattus norvegicus). Per a la seva eradicació, és molt important l’ús apropiat d’una o altra tècnica així com un bon equip professional que ho porti tot a terme.

A Controlplaga Quality Services S.L., li oferim un control integrat de rosegadors (rates, ratolins…), dirigit a tot tipus de locals públics (Ajuntaments, Diputacions, Consells…), particulars i empreses (granges, naus….).

TÈCNIQUES DE DESRATITZACIÓ

En funció de les característiques de l’espècie i de la gravetat de la plaga, establim l’estratègia d’eradicació a seguir entre diferents tècniques mecàniques, físiques o químiques:

  • Mecániques: Trampes de captura en viu on el rosegador queda atrapat, esquers on el rosegador és eliminat instantàniament, i esquers elèctrics on el rosegador és eliminat mitjançant una descàrrega.
  • Físiques: Creació de diferents situacions i condicions físiques que dificulten i impossibiliten la supervivència dels rosegadors.
  • Mesures químiques: Formulació d’esquers anticoagulants en forma de bloc, gra, pols o líquid que causen la mort per hemorràgia als rosegadors.