Control d’aus

 
Les nostres tècniques per tal de portar el control d’aus es basen en dos criteris:

Mètodes de dissuasió i repulsió

Aquests mètodes estan encarats en evitar la presència d’aus a determinats indrets que hi provoquen molèsties, danys o desperfectes. Es basen en la instal·lació de barreres físiques (pues, xarxes, fils…), sistemes acústics, sistemes visuals (EAGLE EYE) i repel·lents (gels, líquids…).

Mètodes de control poblacional

Es basen en la captura d’individus mitjançant gàbies instal·lades estratègicament i també en la manipulació de nius per evitar el creixement de la població.

  • Qntrolplaga - Control d'aus