Desinfecció

LA IMPORTÀNCIA D’ELIMINAR ELS BACTERIS I ELS VIRUS

La presència de microorganismes (bacteris, virus, algues, fongs i protozous) en ambients interiors per sobre de determinats llindars representen un risc potencial per a la salut pública, per això han d’establir-se mesures de prevenció i control dirigides a la reducció d’aquests microorganismes fins a nivells segurs.

Per tal d’eliminar aquests microorganismes s’utilitzen diferents tècniques de desinfecció.

TÈCNIQUES DE DESINFECCIÓ

Per la desinfecció d’espais i d’instal·lacions es poden utilitzar dos mètodes:

Mètodes físics: el seu objectiu principal és l’eliminació del microorganisme o impedir que aquest es pugui multiplicar. El mètode més utilitzat és la calor, amb un augment de la temperatura es provoca la mort del microorganisme.

Mètodes químics: aplicació de biocides mitjançant tècniques com la polvorització, la nebulització, la termo nebulització i desinfecció atmosfèrica amb microdifusors moleculars i electrotèrmics.

Sempre s’intentaran prioritzar els mètodes físics davant dels químics, quan sigui possible. Tant amb un mètode com un altre es dissenyarà un Pla de Desinfecció on s’establirà el procediment d’avaluació, caracterització i control del risc en la desinfecció.

NOVETAT – PURIFICADOR D’AIRE HYGENIKX+

El purificador d’aire HYGIENIX+ elimina els bacteris, virus, compostos orgànics volàtils, floridures i fongs en diferents entorns, controlant així les possibles infeccions en ambients de treball, restauració i altres instal·lacions.

Demana’ns més informació a info@controlplagagirona.com.