COM PREVENIR LA LEGIONEL·LA?

Qntrolplaga

Tens un càmping, un hotel o ets propietari d’una indústria?

Sabies que el RD 865/2003 estableix els criteris higienics-sanitaris per totes aquelles instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i estiguin ubicades a l’interior o exterior d’edificis d’ús col·lectiu, instal·lacions industrials o mitjans de transport que puguin  ser susceptibles de convertir-se en un focus per a la propagació de la legionel·losis?

Amb les altes temperatures aquests espais estan freqüentats per un gran nombre de públic gràcies a les múltiples opcions d’oci que ofereixen.

És per això que les piscines, els jacuzzis, els sistemes de reg, pous o les fonts ornamentals juguen un paper molt important i solen estar en el punt de mira. L’aigua estancada que hi ha durant els mesos d’estiu pot propagar a l’aparició de bactèries que poden ocasionar alguna malaltia als usuaris, és per això que és molt important establir protocols de manteniment i neteja per tal que aquests espais mantinguin els nivells de sanitat òptims.

Però primer de tot… Què és la legionel·la? Es tracta d’una bactèria ambiental que té el seu nínxol ecològic natural a les aigües superficial (llacs, rius, estanys). Des d’aquests reservoris naturals el bacteri pot colonitzar els sistemes d’abastament de les ciutats i a través de les xarxes de distribució incorporar-se als Sistemes d’aigua sanitària (freda o calenta). La infecció per legionel·la (legionel·losi)presenta símptomes  molts similars als d’una pneumònia, d’entre els quals els seus efectes solen ser: febre alta, una tos forta, dolors musculars o fins i tot dificultat al respirar, és per això que en alguns casos es fa difícil detectar-ne la presència.

Com hem comentat amb anterioritat, aquesta bactèria es colonitza en zones o espais que continguin aigua estancada, multiplicant-se quan l’aigua es troba entre els 20 i els 45ºC i desapareixent quan aquesta assoleix els 70ºC.

A Qntrolplaga establim diferents controls i plans personalitzats per tal d’evitar l’aparició i colonització d’aquesta bactèria en els sistemes d’aigua calenta sanitària o sistemes d’aigua freda de consum humà .

Totes les nostres intervencions es realitzen segons el RD 865/2003 establint diferents criteris higiènics i sanitaris que aportaran un major control i prevenció de la legionel·la.

Sempre vetllem per la seguretat de les persones i el medi ambient!